Komenda Powiatowa Policji

NUMERY TELEFONICZNE KPP w LEGIONOWIE

Data publikacji 10.02.2009

 


 
 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w LEGIONOWIE
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 26B

spis numerów telefonicznych Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
 


dyżurny - telefony alarmowe


tel.: 997 lub 112

tel.: 47 724 82 13
fax.: 47 724-82-07

 Korespondencję mailową można przesyłać na adres: kpp.legionowo@ksp.policja.gov.pl

 


 Komendant Powiatowy Policji

 p.o. mł. insp. dr Mariusz Pawlak

tel.: 47 724 82 01
fax.: 47 724-83-70

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego
nadkom. Janusz Sochocki

tel.: 47 724-83-05

 

Zastępca Komendanta Powiatowego
p.o. mł. insp. Michał Jabłoński

tel.: 47 724-83-04


 


WYDZIAŁ KRYMINALNY

naczelnik

podkom. Przemysław Brożyna

tel.: 47 724-83-04

zastępca naczelnika

podkom. Rafał Bluhm

tel.: 47 724-83-04

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

naczelnik

kom. Aneta Wasiluk

tel.: 47 724-82-66

zastępca naczelnika

asp. Krzysztof Duszyński

tel.: 47 724-82-66 

WYDZIAŁ PREWENCJI

naczelnik
kom. Tomasz Borczyński
tel.: 47 724-83-05

WYDZIAŁ SZTAB POLICJI

naczelnik 
asp. szt. Piotr Suplicki
tel.: 47 724-83-05

zastępca naczelnika

podkom. Łukasz Janiszewski

tel.: 47 724-83-05

REWIR DZIELNICOWYCH

kierownik rewiru

st. asp. Mariusz Czajka
tel.: 47 724-82-27
tel. kom.: 600-997-280

ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH I PATOLOGII WYDZIAŁU PREWENCJI

tel.: 47 724-82-83

ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ WYDZIAŁU PREWENCJI

tel.: 47 72-82-68

tel.: 47 724-82-28

tel.: 47 724-83-87

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

naczelnik

podinsp. Robert Dąbrowski
tel.: 47 724-82-20

zastępca naczelnika

asp. Tomasz Michalski
tel.:47 724-82-20


WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I KORUPCJĄ

tel.: 47 724-83-91

ZESPÓŁ KONTROLI

tel.: 47 724-82-08

tel.: 47 724-83-79

ZESPÓŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA

tel.: 47 724-82-04

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

tel.: 47 724-82-09

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

tel.: 47 724-82-90


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

 

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony