Kierownictwo

nadkomisarz Janusz Sochocki

Nadkomisarz Janusz Sochocki urodził się 9 maja 1971 roku w Nasielsku. Ukończył Akademię Humanistyczną w Pułtusku, Wydział Administracji i Wydział Nauk Politycznych, tejże uczeni na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ( studia II stopnia)  oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 

Pełni służbę w Policji od 1994 roku i od początku jest związany z legionowską komendą, gdzie pierwsze doświadczenia zdobywał w pionie prewencji. Od lutego 1997 roku związany był z pionem kryminalnym Komisariatu w Wieliszewie.

Na początku listopada 2005 roku został  Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Wieliszewie.

Od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

W lutym 2012 roku powołany został na  Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Jabłonnie, a w maju 2015 roku mianowany został na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Jabłonnie.

Od grudnia 2017 roku służbę pełnił na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Wieliszewie.

Z dniem 07 lutego 2022 roku zostały mu powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Od dnia 1 maja  powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrną za Długoletnia Służbę . Jest żonaty, ma dwoje dzieci. 

Powrót na górę strony