Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania za wsparcie dla legionowskich policjantów

Data publikacji 12.10.2020

Młodszy inspektor Anna Jędrzejewska – Szpak w imieniu nadinspektora Pawła Dobrodzieja Komendanta Stołecznego Policji, na ręce władz samorządowych powiatu legionowskiego przekazała serdeczne podziękowania za okazane w 2020 roku wsparcie finansowe jakie zostało udzielone Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska – Szpak na początku października br. spotkała się ze Starostą Legionowskim, Prezydentem Miasta Legionowo, Burmistrzem Miasta i Gminy Serocka oraz Wójtami Gmin Jabłonna, Nieporęt
i Wieliszew. Celem spotkań było przekazanie pisemnych podziękowań Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, za wsparcie finansowe jakiego w roku 2020 samorządy udzieliły funkcjonariuszom komendy i podległych komisariatów.

 „ Była to cenna pomoc ze strony samorządu w tym szczególnie trudnym dla policjantów garnizonu stołecznego Policji okresie, którzy oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w garnizonie, z pełnym zaangażowaniem oraz sumiennością realizowali zadania służbowe na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii.

   Uzyskane wsparcie miało bez wątpienia znaczący wpływ na poziom sprawnościi efektywności działań funkcjonariuszy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu legionowskiego , przyczyniając się także do kreowania pozytywnego wizerunku oraz prestiżu Policji w opinii publicznej” napisał nadinspektor Paweł Dobrodziej, jednocześnie przekazując wyrazy najwyższego szacunku i uznania przedstawicielom władz samorządowych.

W roku 2020 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz podległych komisariatów otrzymali wsparcie w zakresie:

- dofinansowania zakupu nowych radiowozów,

- sfinansowania służb ponadnormatywnych,

- przeznaczenia  środków na nagrody motywacyjne dla wyróżniających się funkcjonariuszy,

- sfinansowania działalności profilaktycznej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

Współpraca z samorządami całego powiatu legionowskiego stanowi nieocenioną pomoc i w istotny sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie porządku publicznego, ochrony mienia, jak również poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

podkom. Justyna Stopińska

Powrót na górę strony