Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy- kierowanie pojazdem pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień to przestępstwo

Data publikacji 30.03.2016

22-letni Damian D. został zatrzymany przez legionowską drogówkę do kontroli drogowej. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy gdyż w jego sprawie została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień. 22-latek odpowie za przestępstwo z art. 180a kodeksu karnego. Grozi mu teraz grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Od zeszłego roku obowiązują przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym, polegające w szczególności na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień. Służby kontrolne oraz sądy mają w ten sposób  instrumenty, które dyscyplinują kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.

Nie wszyscy jednak stosują się do tych przepisów. Tak było w przypadku Damiana D. Po północy w Zegrzu Południowym na ul. Warszawskiej patrol drogówki zatrzymał go do kontroli drogowej. Po sparwdzeniu dokumentów okazało się, że kierujący fordem 22-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. W jego sprawie w 2013 roku starosta wydał decyzję o cofnięciu uprawnień po przekroczeniu dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Takie osoby, które, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpują znamiona przestępstwa określonego art. 180a kodeksu karnego, za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Damian D. w Komisariacie w Nieporęcie wkrótce usłyszy zarzut, a sąd zdecyduje o wymiarze kary.

ek

Powrót na górę strony