Aktualności

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Data publikacji 10.12.2015

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r., o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) organy administracji publicznej SA zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego – podczas załatwiania spraw w KPP w Legionowie oraz podległych komisariatach. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną, w celu udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest bezpłatna. (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z późn.zm.)

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie, ( z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się  w niżej podany sposób:

telefonicznie z dyżurnym jednostki (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie) numer telefonu:22 774-27-77;
faksem pod numer: 22 604-82-07; na adres e-mail: legionowo@policja.waw.pl.

Powrót na górę strony