Aktualności

Kolejny sprawca przemocy odizolowany od pokrzywdzonej. Dzielnicowy zastosował przepisy ustawy antyprzemocowej

Data publikacji 18.06.2024

Dzielnicowy z jabłonowskiego komisariatu skorzysta z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa. Policjant wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do lokalu i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 49-latka, który stosował przemoc wobec swojej partnerki.

W piątkowe popołudnie do Komisariatu Policji w Jabłonnie zgłosiła się kobieta, informując, że jej 49-letni partner od lutego br. stosuje wobec niej przemoc. Z ustaleń dzielnicowego wynikało, że mieszkanka gminy tego samego dnia był ośrodku pomocy społecznej, gdzie założona została niebieska karta i za radą pracownika socjalnego postanawiała również o swojej sytuacji powiadomić Policję.

Śledczy przyjęli od kobiety zawiadomienie o przestępstwie. Dzielnicowy po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny uznał  za zasadne zastosować wobec 49-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. 

Zgodnie z Ustawą antyprzemocową, która zaczęła obowiązywać listopada 2020 roku, sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.
 
Przypominamy!
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy i zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz i zakaz:
•    podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
•    w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).


Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz i zakaz przysługuje prawo:
•    zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
•    jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
•    złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu i zakazu.


Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz i zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:
•    do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
•    w miarę możliwości numeru telefonu,
•    informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.


W okresie obowiązywania nakazu i zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.
kom. Justyna Stopińska/D.K

Powrót na górę strony