Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy o „Odpowiedzialności Karnej” nieletnich

Data publikacji 28.03.2023

Dzielnicowy wraz z profilaktykiem przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat „Odpowiedzialności karnej” osób nieletnich w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Legionowie. To była doskonała okazja, by przypomnieć uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci, a także o granicach, jakie wyznacza prawo wobec ich rówieśników.

Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencji prawnych. 

Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Dzielnicowy- sierż. sztab. Hubert Krokwiński przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjantów, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusze udzielali wyczerpujących odpowiedzi.
Policjanci dużo mówili również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.

asp. Agata Halicka

Powrót na górę strony